Visi dan Misi

VISI

MEWUJUDKAN SMK NEGERI 9 MEDAN YANG BERKUALITAS KEILMUAN DAN KETRAMPILAN UNTUK DAPAT MENGHASILKAN TAMATAN YANG PROFESIONAL, BERJIWA KEBANGSAAN, BERAKHLAK MULIA DAN BERWAWASAN LINGKUANGAN

 

MISI

  1. MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR YANG SESUAI DENGAN KEMAJUAN TEKNOLOGI DAN MENDUKUNG PENINGKATAN KOMPETENSI SEMUA WARGA SEKOLAH
  2. MENINGKATKAN MUTU TENAGA KEPENDIDIKAN SEHINGGA MEMILIKI KOMPETENSI YANG SESUAI DENGAN TUNTUTAN PERKEMBANGAN ZAMAN
  3. MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG MENGACU KEPADA TUNTUTAN KURIKULUM UNTUK MENGHASILKAN TAMATAN YANG MEMILIKI KOMPETENSI SESUAI DENGAN TUNTUTAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL
  4. MENCIPTAKAN LINGKUNGAN SEKOLAH YANG BERSIH, HIJAU, TERTIB, AMAN DAN KONDUSIF
  5. MENJADIKAN NILAI-NILAI SEJARAH UNTUK MENINGKATKAN POTENSI DIRI DAN MENINGKATKAN KECINTAAN TERHADAP KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
  6. PENINGKATAN PENGAMALAN AGAMA YANG DIANUT DAN MENJADIKAN BUDAYA LINGKUNGAN SEKOLAH SEBAGAI SUMBER BERFIKIR DAN BERTINDAK DALAM TATA PERGAULAN SEHARI-HARI
  7. MENJALIN MITRA KERJA DENGAN SUMBER BERFIKIR DAN BERTINDAK DALAM TATA PERGAULAN SEHARI-HARI